Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Deklaracje podatkowe

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja podatkowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Optymalizacja podatkowa

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wypełnianie wniosków kredytowych